Novinky

 • Správy o spoločnosti

  Trhový potenciál odvetvia výroby reťazových kolečiek je neoceniteľný a vytvára vynikajúce príležitosti, z ktorých Čína vstúpila do radov hlavných výrobcov reťazových kolečiek na svete, ale z hľadiska celkovej sily a úrovne rozvoja predstavuje ročná produkcia automobilového priemyslu v Číne ...
  Čítaj viac
 • Analýza procesu toku karburovanej vrstvy počas spracovania reťazového kolečka motocykla

  (1) Nauhličené reťazové kolesá motocykla vyžadujú na povrchu zuba nauhličenú vrstvu. Keď sa použije proces „extrúzie za tepla nauhličeného“, distribúcia nauhličenej vrstvy úzko súvisí s deformačnou metódou tvarovania ozubeného kolesa. Pre proces tangenciálneho deleného extrúzie ...
  Čítaj viac
 • Namáhanie tepelným spracovaním a klasifikácia reťazového kolečka motocykla

  Napätie z tepelného spracovania možno rozdeliť na tepelné a tkanivové. Deformácia tepelného spracovania obrobku je výsledkom kombinovaného účinku tepelného napätia a napätia tkaniva. Stav namáhania tepelným spracovaním v obrobku a účinok, ktorý spôsobuje, sú rôzne. Integrované ...
  Čítaj viac