Namáhanie tepelným spracovaním a klasifikácia reťazového kolečka motocykla

Napätie z tepelného spracovania možno rozdeliť na tepelné a tkanivové. Deformácia tepelného spracovania obrobku je výsledkom kombinovaného účinku tepelného napätia a napätia tkaniva. Stav namáhania tepelným spracovaním v obrobku a účinok, ktorý spôsobuje, sú rôzne. Vnútorné napätie spôsobené nerovnomerným zahriatím alebo ochladením sa nazýva tepelné napätie; vnútorné napätie spôsobené nerovnakým načasovaním transformácie tkaniva sa nazýva tkanivový stres. Okrem toho sa vnútorné napätie spôsobené nerovnomernou transformáciou vnútornej štruktúry obrobku nazýva dodatočné napätie. Konečný stav napätia a veľkosť napätia obrobku po tepelnom spracovaní závisia od súčtu tepelného napätia, napätia tkaniva a dodatočného napätia, ktoré sa nazýva zvyškové napätie.
Deformácia a trhliny tvorené obrobkom počas tepelného spracovania sú výsledkom kombinovaného účinku týchto vnútorných napätí. Zároveň je pod vplyvom namáhania tepelným spracovaním niekedy jedna časť obrobku v stave ťahového napätia a druhá časť je v stave tlakového napätia a niekedy je v ňom rozloženie stresového stavu každej časti. môže byť veľmi komplikované. Toto by sa malo analyzovať podľa skutočnej situácie.
1. Tepelné napätie
Tepelné napätie je vnútorné napätie spôsobené nerovnomerným objemovým zväčšením a zmrštením spôsobené rozdielom v rýchlosti zahrievania alebo ochladzovania medzi povrchom obrobku a stredom alebo tenkými a hrubými časťami počas tepelného spracovania. Všeobecne platí, že čím vyššia je rýchlosť ohrevu alebo ochladenia, tým väčšie je tepelné napätie.
2. Tkanivový stres
Vnútorné napätie generované nerovnakým časom konkrétnej objemovej zmeny spôsobenej fázovou transformáciou sa nazýva tkanivové napätie, ktoré sa tiež nazýva stres fázovej transformácie. Spravidla platí, že čím väčší je špecifický objem pred a po transformácii tkanivovej štruktúry a čím väčší je časový rozdiel medzi prechodmi, tým väčšie je tkanivové napätie.


Čas zverejnenia: 07. júla 2020